Vad är Förbundsarenan?

Förbundsarenan är en plattform för samverkan. Förbundsarenans uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och fungera som förbundens förbund. Tillsammans med våra medlemsförbund bildar vi en arena för civilsamhället på svenska i Finland, där organisationer kan komma samman, lära av varandra och utvecklas.

Förbundsarenan har 64 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.).

Förbundsarenan är politiskt obunden och verkar på svenska. Förbundsarenan grundades år 1961 och hette då Svenska studieförbundet. Läs vår historik i sin korthet.

 Läs vår strategi här.

Förbundsarenan har fått bidrag av Svenska folkskolans vännerSvenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen Tre Smeder.