Vad är Förbundsarenan?

Förbundsarenan är en plattform för samverkan. Förbundsarenans uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund.

Förbundsarenans uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden.

Förbundsarenan har 65 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.). Läs mer om aktuella trender och teman bland våra medlemsförbund i Förbundsbarometern 2017, och om hur förbundens anställda mår i Förbundsbarometern 2018.

Förbundsarenan är politiskt obunden och verkar på svenska. Förbundsarenan grundades år 1961 och hette då Svenska studieförbundet. Läs vår korta historik.

Förbundsarenan har fått verksamhetsunderstöd av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Svenska folkskolans vänners logo.

 

 Svenska kulturfondens logo.

 

 

 

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi