Vad är Förbundsarenan?

Förbundsarenan är en plattform för samverkan. Förbundsarenans uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund.

Förbundsarenans syfte är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden.

Förbundsarenan har 64 medlemmar. Det är finlandssvenska förbund och centralorganisationer som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och kring 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.).

Förbundsarenan är politiskt obunden och verkar på svenska. Förbundsarenan grundades år 1961 och hette då Svenska studieförbundet. Läs vår korta historik.

Förbundsarenan har fått bidrag av Svenska folkskolans vänner,  Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen Tre Smeder.

 

 

Svenska folkskolans vänners logo.

 

 

 

Svenska kulturfondens logo.