Förbundsarenan förenar

Förbundsarenan är en gemensam arena för de finlandssvenska förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och ändamål.

Vi erbjuder kompetenshöjande verksamhet, mötesplatser och synlighet för att på bästa sätt stöda organisationerna och deras verksamhet.

Kompetenshöjande verksamhet

Mötesplatser

Synlighet

Projekt

Avslutade projekt