Flera personer skrattar tillsammans. God stämning på ett event.

Förbundsarenan förenar

Förbundsarenans uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund. Vi fokuserar på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang, genom konkret verksamhet inom påverkansarbete, kommunikation och kompetenshöjning. Läs vår strategi här.

Förbundsarenan är den gemensamma plattformen för förbunden att agera tillsammans. Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och ändamål.

Vad erbjuder vi våra medlemmar?

 

Påverkansarbete   

Kommunikation 

 

Kompetenshöjning 

Förmåner

         

                         

 

 

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi