Verksamhet

Förbundsarenan syfte är att förena förbund. Vi fokuserar på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang, genom konkret verksamhet inom påverkansarbete, kompetenshöjning och kommunikation.

Läs vår strategi här.

Förbundsarenan

 

 

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi