Verksamhet

Förbundsarenan är en plattform för samverkan. Vi fokuserar på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang, genom konkret verksamhet inom påverkansarbete, kompetenshöjning och kommunikation.

 

Förbundsarenan

  • för samman personer från olika förbund via vår nätverksverksamhet
  • plockar upp gemensamma utmaningar och hittar en gemensam lösning
  • lyfter upp och informerar om olika teman, aktuella ärenden, kurser och evenemang via vårt nyhetsbrev och via Facebook, Instagram och Twitter
  • ordnar evenemang och verksamhet för att stöda och stärka medlemsförbunden, till exempel ett mentorskapsprogram
  • är ett språkrör för förbunden, bland annat via delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE)
  • delar ut utmärkelsen Årets förbund

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi