Samarbete kring effekter

04.06.2024 kl. 06:48
ARTIKEL. Vad har förbund och fonder gemensamt? Ena ansöker om bidrag och andra delar ut. Men båda måste jobba för att lyfta fram betydelsen av civilsamhällets verksamhet ännu tydligare än tidigare, då resultat och effekter av verksamheter inte ses som självklara.
Foto: Kim Malmberg


I maj samlades representanter för civilsamhället för att diskutera hur vi kan bli bättre tillsammans. Tanken med tillfället var att föra samman bidragsgivare och bidragsmottagare för att belysa och diskutera gemensamma utmaningar. Fokus för diskussionen var att fundera på hur vi tillsammans kan kommunicera om betydelsen av civilsamhället som helhet.

– Statsunderstöden till organisationer har dragits ned och ytterligare nedskärningar är att vänta. Det kan kännas som att hela tredje sektorn för tillfället ”ställs mot staten” – civilsamhället får en roll tilldelad av andra snarare än att vi väljer hur vi vill verka, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan.

Projektledare Robert Nilsson på Förbundsarenan lyfte fram hur vi behöver bli bättre på att tillsammans nå ut med budskapet om vad som görs i civilsamhället. Civilsamhällets verksamhet bidrar till demokrati, bildning, tillit, trygghet och mycket annat som verkligen behövs i samhället.

– Jag tror på gemensamma kommunikativa insatser från oss aktörer i civilsamhället för att väcka opinion, bättre nå ut med våra budskap och även i slutändan på så vis kunna få människor att både engagera sig i och donera till vår sektor, säger Robert Nilsson.

Betydande bidrag

Liisa Suvikumpu, verksamhetsledare för Stiftelser och fonder och Sören Lillkung, ordförande för Stiftelser och fonder och vd för Svenska Kulturfonden, betonade vikten av dialog mellan bidragsgivare och bidragsmottagare.

– Vi är väl medvetna om de utmaningar som organisationer möter och vi arbetar hela tiden för att också utveckla vår verksamhet, säger Sören Lillkung.

Liisa Suvikumpu påpekade att stiftelsernas stöd till civilsamhället tillföralternativ och mångsidighet, men är relativt litet jämfört med offentlig finansiering.

– Förändring är en möjlighet till positiv utveckling, och gemensam diskussion är kärnan i allt. Vi måste tillsammans hitta bästa sätt att nå genomslagskraft, så att vi är legitima och undviker onödigt överlapp, säger Liisa Suvikumpu.Diskussionen efter talturerna präglades av konstruktiva förslag. Långsiktigt arbete för bildning, förebyggande arbete och hur civilsamhället levererar trygghet lyftes fram. Flera personer poängterade att det som görs är bra, men att det inte räcker om varken beslutsfattare eller allmänheten inser betydelsen av civilsamhällets olika verksamhetsformer.

Ett konkret förslag var att jobba för att hitta mätare som ännu tydligare visar vad vi som sektor också sparar in i samhällskostnader. Både bidragsgivare och bidragsmottagare skulle kunna tjäna på att utveckla olika mätare som också visar omfattningen av förebyggande arbete och vad som sparas in senare. Att tydligare synliggöra det samhälleliga värdet av tredje sektorns verksamheter skulle kunna leda till att väcka opinion, stöd och bättre förståelse för vad civilsamhället bidrar med till Finland.

Läs mer

Hur mycket stöd delar stiftelserna ut?

Vanliga frågor till stiftelser och svar på dessa

90401_t.jpg

Förbundsarenan belönar årets tidskrift

NYHET. Förbundsarenan lanserar priset Årets tidskrift, som är ett pris som kommer att delas ut årligen till en tidskrift som sticker ut. Priset delas ut i samarbete med det svenska IT-företaget Textalk som står bakom den populära e-tidningslösningen Prenly. Läs mera »
19.06.2024 kl. 10:01
90280_t.jpg

Brett samarbete efter nedskärningshot

NYHET. Förra veckan samlades finlandssvenska organisationer till ett stormöte och nu har det gemensamma uppropet överlämnats till svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Otto Andersson. Frågan har engagerat många.Läs mera »
04.06.2024 kl. 16:49
90239_t.jpg

Promenadinsikter

BLOGG. En promenad under en arbetsresa har gett Johnni Larjanko nya insikter. Han bloggar om gamla och nya hjulspår, och hur allt hänger ihop med fri bildning, som han jobbar med på Bildningsalliansen. Läs mera »
30.05.2024 kl. 17:00
90225_t.jpg

Fokus på kärlek inom fundraising

BLOGG. Att lägga fokus på kärlek för att få fler donationer? Projektledare Robert Nilsson bloggar om tankar efter seminarium där de senaste trenderna och forskningen kring fundraising presenterades.Läs mera »
30.05.2024 kl. 09:04
90070_t.jpg

Vem är årets ordförande 2024?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för fjärde gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
30.05.2024 kl. 07:37
90206_t.jpg

Skriv under gemensamt upprop

De planerade nedskärningarna i statsbidragen till civilsamhällets organisationer samlar finlandssvenska organisationer till ett gemensamt upprop. Läs mera »
29.05.2024 kl. 08:13
90139_t.jpg

Styrelseposten landar i förbundsstyrelsernas epostlådor

NYHET. I Förbundsarenans 68 medlemsförbund finns det närmare 600 personer som engagerar sig som ordförande och styrelsemedlem. Förbundsarenan har nu grundat nyhetsbrevet Styrelseposten för att nå dessa med aktuell information som kan stöda i förtroendeuppdraget.Läs mera »
23.05.2024 kl. 09:30
90119_t.jpg

Ordföranderollen kommer med höga förväntningar

ARTIKEL. Vad innebär det att vara ordförande för ett förbund eller en centralorganisation idag? Vardagen, rutiner och organisationskulturen ser olika ut i alla förbund. Det finns mycket att lära av varandra och här kommer tips från erfarna ordförande.Läs mera »
21.05.2024 kl. 12:11