Brett samarbete efter nedskärningshot

04.06.2024 kl. 16:49
NYHET. Förra veckan samlades finlandssvenska organisationer till ett stormöte och nu har det gemensamma uppropet överlämnats till svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Otto Andersson. Frågan har engagerat många.
Text: Mari Pennanen
Foto: Kim Malmberg, Annika Kuoppamäki

 

De planerade nedskärningarna i statsbidragen för civilsamhällets organisationer har fått många att reagera. Många organisationer har lyft frågan och bedriver aktivt påverkansarbete, men nu har också gemensamma initiativ tagit fart.

Den 29 maj samlades ungefär 70 personer till ett Stormöte i Helsingfors. Stormötet hade sammankallats av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Finlands Svenska Sång- och musikförbund, Föreningen Luckan och Förbundsarenan, som konstaterat att de planerade nedskärningarna är så omfattande att vi tillsammans dels behöver sprida informationen brett inom det egna fältet, men också jobba brett kring påverkansarbete.

Inbjudna talare på stormötet var Taina Susiluoto, VD på Olympiska kommittén och ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik samt minister Pär Stenbäck.

Taina Susiluoto lyfte fram att verksamhetsförutsättningarna för civilsamhället just nu påverkas starkt av kombinationen av nedskärningar i statsbidrag och en ökad byråkrati. Minister Pär Stenbäck lyfte i sin tur fram bland annat att ett livskraftigt civilsamhälle är ett krav för att demokratin ska fungera.

I diskussionen lyftes bland annat fram att alla på stormötet är av samma åsikt om civilsamhällets betydelse, men vi måste jobba tillsammans för att nå fler och öka förståelsen kring civilsamhällets betydelse.

Nedskärningarna i statsbidragen till civilsamhället i kombination med en ständigt ökande administrativ börda är ett hot mot hela samhället i Finland. Undersökningar har visat att resurser som satsas i tredje sektorns organisationer betalar sig tillbaka mångfaldigt i form av positiva effekter för samhället. Finlands civilsamhälle är en väsentlig förutsättning för att vår demokrati skall fungera och bidrar till samhällets inre säkerhet.

För många är betydelsen av det breda föreningslivet och organisationernas arbete självklart, men nu mer än någonsin behöver betydelsen lyftas fram.

Ett gemensamt upprop har samlat 38 organisationer som skrivit under. Läs uppropet här.

Uppropet överlämnat

Det gemensamma uppropet har överlämnats till svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Otto Andersson.

I diskussionen vid överlämnandet lyfte Otto Andersson fram bland annat att han ser vikten av att tredje sektorn gör saker kostnadseffektivt, och också hur välmående skapas.

- Om många organisationer har ett gemensamt ställningstagande, så nog har det betydelse, sade Otto.

Vi tackar för möjlighet att diskutera civilsamhällets betydelse och verksamhetsförutsättningarna. Samarbetet fortsätter.

På bilden Henrik Lillhannus från Finlands Svenska sång- och musikförbund, Sebastian Gripenberg från Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Otto Andersson och Mari Pennanen från Förbundsarenan.

90401_t.jpg

Förbundsarenan belönar årets tidskrift

NYHET. Förbundsarenan lanserar priset Årets tidskrift, som är ett pris som kommer att delas ut årligen till en tidskrift som sticker ut. Priset delas ut i samarbete med det svenska IT-företaget Textalk som står bakom den populära e-tidningslösningen Prenly. Läs mera »
19.06.2024 kl. 10:01
90274_t.jpg

Samarbete kring effekter

ARTIKEL. Vad har förbund och fonder gemensamt? Ena ansöker om bidrag och andra delar ut. Men båda måste jobba för att lyfta fram betydelsen av civilsamhällets verksamhet ännu tydligare än tidigare, då resultat och effekter av verksamheter inte ses som självklara.Läs mera »
04.06.2024 kl. 06:48
90239_t.jpg

Promenadinsikter

BLOGG. En promenad under en arbetsresa har gett Johnni Larjanko nya insikter. Han bloggar om gamla och nya hjulspår, och hur allt hänger ihop med fri bildning, som han jobbar med på Bildningsalliansen. Läs mera »
30.05.2024 kl. 17:00
90225_t.jpg

Fokus på kärlek inom fundraising

BLOGG. Att lägga fokus på kärlek för att få fler donationer? Projektledare Robert Nilsson bloggar om tankar efter seminarium där de senaste trenderna och forskningen kring fundraising presenterades.Läs mera »
30.05.2024 kl. 09:04
90070_t.jpg

Vem är årets ordförande 2024?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för fjärde gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
30.05.2024 kl. 07:37
90206_t.jpg

Skriv under gemensamt upprop

De planerade nedskärningarna i statsbidragen till civilsamhällets organisationer samlar finlandssvenska organisationer till ett gemensamt upprop. Läs mera »
29.05.2024 kl. 08:13
90139_t.jpg

Styrelseposten landar i förbundsstyrelsernas epostlådor

NYHET. I Förbundsarenans 68 medlemsförbund finns det närmare 600 personer som engagerar sig som ordförande och styrelsemedlem. Förbundsarenan har nu grundat nyhetsbrevet Styrelseposten för att nå dessa med aktuell information som kan stöda i förtroendeuppdraget.Läs mera »
23.05.2024 kl. 09:30
90119_t.jpg

Ordföranderollen kommer med höga förväntningar

ARTIKEL. Vad innebär det att vara ordförande för ett förbund eller en centralorganisation idag? Vardagen, rutiner och organisationskulturen ser olika ut i alla förbund. Det finns mycket att lära av varandra och här kommer tips från erfarna ordförande.Läs mera »
21.05.2024 kl. 12:11