65642.jpg

Syns vi inte så finns vi inte

05.10.2018 kl. 11:02
INGÅNGEN. En ödesfråga för varje förbund är synligheten. Tävlingen om synlighet är orättvis då vi står på samma startstreck som till exempel företag med större resurser att satsa på synlighet. Ett sätt att synas är på Wikipedia, där det ännu finns luckor då det gäller finlandssvenska förbund.

Text: Mari Pennanen

Senaste frukostträff för informatörsnätverket hade temat Wikimedia. Heikki Kastemaa, ordförande för Wikimedia Finland, presenterade Wikimedia och gav en diger bakgrund till varför det är viktigt även för förbund att se till att det finns artiklar på Wikipedia. Wikimedias målsättning är en värld där alla människor fritt kan ta del av och dela all information.

Ett sätt att synas, också för förbund, är på Wikipedia och helst med uppdaterad information. Wikipedia är en av giganterna på nätet.  Wikipediaartiklar kommer ofta högt upp på Google-sökningar och har hög tillförlitlighet. Det var också orsaken till att temat togs upp inom informatörsnätverket. Det som kom fram i diskussionerna var behovet av få personer att jobba med detta. Wikipedia bygger på att frivilliga skriver och editerar artiklar. Som Kastemaa konstaterade, är steget att gå från läsare till att gå in och skriva och redigerar artiklar stort. Wikimedia Finland arbetar därför med att ordar skrivstugor, där flera samlas för att jobba tillsammans med ett visst ämne. Han lyfte också fram att det är flest män som skriver och redigerar, vilket också påverkar innehållet.

Att se till att det finns artiklar om ens förbund och andra, för verksamheten relevanta teman (nyckelpersoner, platser, föreningshus, teman och så vidare) på Wikipedia är alltså ett sätt att jobba för att synas. Arbetet med att synas tar aldrig slut, på samma sätt som världen aldrig blir färdigt förbättrad. Men de finlandssvenska förbunden bidrar starkt till att dag för dag göra världen till en bättre plats och vi jobbar alla med att även synliggöra det fina arbete som görs. Kanske förbunden kan hitta eldsjälar som kan bli ivriga förbunds-wikipedianer?

Mari Pennanen är verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.

 

Läs också

Ingången: Var står Studieförbundet nu?

Ingången: Lyckliga vi till föreningarna gå.

75053_t.jpg

Samarbete och strukturer för samarbete

INGÅNGEN. Samarbete mellan olika organisationer och samarbete mellan civilsamhället och offentliga sektorn är framgångsfaktorer för Finland. Den 1 oktober på dagen för medborgarinflytande träffades medborgarorganisationer och tjänstemän från statsförvaltningen med syftet att öka förståelsen och dialogen sinsemellan och speciellt lyftes samarbete organisationerna emellan fram.Läs mera »
05.10.2020 kl. 07:42
74998_t.jpg

Nätverk viktigast av allt

PÅ BORDET. Vi som jobbar i föreningar och förbund är ofta bra på att berätta för medlemmar hur viktiga nätverk är. Genom att bli medlem i föreningen får man ett kontaktnät som är guld värt. Men förstår vi även att det är lika viktigt att vi själva har ett omfattande nätverk? Siru Lönnqvist på VVS Föreningen i Finland lyfter fram nätverkens betydelse.Läs mera »
30.09.2020 kl. 12:59
73277_t.jpg

Förbundsekonomernas fem tips för distansarbete i coronatider

Plötsligt jobbar många i förbundsvärlden på distans. Vissa är vana och har redan jobbat hemifrån tidigare, men för andra är det ganska nytt. På senaste nätverksträffen delade förbundsekonomerna med sig av sina bästa tips för distansarbete i coronatider.Läs mera »
22.04.2020 kl. 11:16
71976_t.jpg

Förbundsarenan tar över Tidskriftsprojektet

NYHET. Svenskfinland berikas av närmare hundra tidskrifter. Förbundsarenan håller från och med 2020 i trådarna för Tidskriftsprojektet, som erbjuder de finlandssvenska tidskrifterna stöd med gemensam synlighet och fortbildning. Bland annat erbjuds möjligheter till erfarenhetsutbyte för tidskriftsredaktörer.Läs mera »
04.02.2020 kl. 08:26
68994_t.jpg

Dags för förbunden att se över sin digitala tillgänglighet

EU:s direktiv om webbtillgänglighet berör även de finlandssvenska förbunden. Syftet är att främja allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Förbunden kan genom att se över sina digitala tjänster även här vara föregångare och visa att verksamheten är öppen för alla.Läs mera »
03.05.2019 kl. 15:24
68990_t.jpg

”Nätverksträffar tar lite av arbetstiden men ger mycket av inspiration”

INGÅNGEN. En viktig del av vår verksamhet är nätverk. Vi erbjuder anställda inom de finlandssvenska förbunden möjlighet till erfarenhetsutbyte och referensstöd genom nätverk. Verksamhetsledare Mari Pennanen funderar på effekterna av nätverkandet.Läs mera »
03.05.2019 kl. 10:52
68597_t.jpg

Slipade förbund blir starkare tillsammans

INGÅNGEN. Visst känner du ju ”alla” som jobbar inom de andra förbunden? Du vet redan vem du ska ringa till för kollegialt stöd i olika frågor? På förbundsfrukostarna i Vasa och i Åbo blev Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen igen påmind om att nej, vi känner inte alla varandra.Läs mera »
04.04.2019 kl. 12:38
66627_t.jpg

Organisationerna har en framtid

PÅ BORDET. Trots att orosmoln svävar i luften vill jag fortsätta att tro på organisationernas framtid. Det är Ulrika Krooks känsla efter Studieförbundets och SOSTE:s seminarium Organisationernas roll i framtiden på G18 22.11.Läs mera »
04.12.2018 kl. 10:57
66589_t.jpg

Glad ända ner i magen efter givande höstmöte

INGÅNGEN. En lång föredragningslista, ordförandes mötesklubba och noggranna procedurer på ett formellt och stadgeenligt höstmöte. Stunden då Svenska studieförbundets höstmöte avslutades var verksamhetsledare Mari Pennanen lättad, men framförallt glad.Läs mera »
03.12.2018 kl. 10:08

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi