Verksamheten utvecklas om någon vågar ställa frågor

04.12.2023 kl. 11:04
BLOGG. Paktering av information, personlig utveckling och framtidshopp. ÅA-studerande Sofia Blomqvist har gjort en tremånaders praktik på Förbundsarenan denna höst och berättar vad hon tar med sig.

Efter tre intensiva månader som praktikant på Förbundsarenan lämnar jag tillbaka nycklarna och datorn till kontoret och försöker samla tankarna om min praktik. De har inte riktigt satt sig ännu, men en sak jag är säker på är att nyttan av den här praktiken sträcker sig längre än arbetsuppgifterna som jag har haft.

Praktiken har varit en välkommen variation till mina studier i statskunskap och organisation och ledning vid Åbo Akademi. Jag har fått jobba med mångsidiga uppgifter inom administration och kommunikation, och att bli en del av ett team bestående av olika personligheter och styrkor där alla hjälper varandra har varit givande på många sätt. Att även mina synpunkter har värderats inom allt från mindre beslut till strategisk verksamhetsplanering är något som har gett mig nytt självförtroende och jag har uppskattat mycket.

Diskussioner om utmaningar och framför allt möjligheter inom organisationerna har varit berikande och lärorika.

Att förbereda och delta i nätverksträffar och större evenemang har varit en höjdpunkt, där jag har haft möjlighet att utbyta tankar och idéer med representanter från olika förbund. Diskussioner om utmaningar och framför allt möjligheter inom organisationerna har varit berikande och lärorika.

För mig som är intresserad av kommunikation av alla dess slag har det varit särskilt intressant att få utvecklas inom hur man paketerar information i olika sammanhang för att öka engagemang. Det har känts meningsfullt att bidra till vardagen i en organisation som fokuserar på att främja dialog och kunskapsutbyte mellan organisationer som jobbar för samhällelig förändring, så att de kan lyckas ännu bättre. 

Jag har också insett att det är värt att fullt leva sig in i rollen som nykomling och ställa frågor

Jag vågar påstå att jag också har utvecklats lite på ett personligt plan. En lärdom från praktiken har varit att allt inte behöver vara helt perfekt för att vara tillräckligt. Jag har också insett att det är värt att fullt leva sig in i rollen som nykomling och ställa frågor - det leder ibland till att andra också får sig en tankeställare om något som har upplevts som en självklarhet, vilket kan utveckla verksamheten på sikt. Jag tror att det är ett tankesätt som är bra att hålla fast vid också i framtiden. 

Praktiken har gett mig en inblick i en gemenskap av en helt ny magnitud. Det har varit inspirerande att se hur förbunden kan stödja varandra och samarbeta mot gemensamma mål trots att de är så olika. Efter att ha fått en djupare förståelse för mångfalden av verksamhet som bedrivs inom fältet för att motverka bland annat ensamhet och polarisering, tar jag med mig en färsk dos framtidshopp och motivation från min tid på Förbundsarenan.

Sofia Blomqvist studerar statskunskap och organisation och ledning vid Åbo Akademi.

90026_t.jpg

Framtidsgåvan - sen då?

BLOGG. Jag brukar ofta tala om att fundraising är kommunikation och kommunikation är fundraising. Under kampanjen Framtidsgåvan har jag ständigt återkommit till detta mantra. Men vad betyder det egentligen? Läs mera »
idag kl. 12:07
89896_t.jpg

Behovet av en strategi för civilsamhällesorganisationer

INGÅNGEN. Regeringens mål är att stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället. Det känns lite utmanande att se hur regeringen just nu arbetar för detta, men strategin som beretts är steg i rätt riktning.Läs mera »
02.05.2024 kl. 08:41
89584_t.jpg

Alla ungdomar borde få ha en orsak att åka Svenskfinland runt

INGÅNGEN. Civilsamhället har många betydelser, men den här gången tänkte jag lyfta fram betydelsen av att som ung få möjligheten och en orsak till att åka omkring i Svenskfinland.Läs mera »
02.04.2024 kl. 12:13
89579_t.jpg

Djupdykning som ny ekonomichef

BLOGG. Att vara ansvarig för ekonomin i en växande förening är både spännande och utmanande. Anna Voutilainen skriver i bloggen om hur hon tar AI till hjälp i arbetet. Läs mera »
02.04.2024 kl. 07:55
89199_t.jpg

Civilsamhället, tredje sektorn eller ideell sektor?

INGÅNGEN. Begrepp och ord. Ibland känns det komplicerat och när man lärt sig det senaste dyker det upp nya termer. Nu verkar fler på engelska använda CSO där man tidigare använde NGO.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:29
89198_t.jpg

Hållbar verksamhetskultur

BLOGG. Hur kan vi inom våra organisationer främja ett hållbart arbetssätt, både för våra kollegor och för oss som leder? Och hur ska vi skapa en varm arbetsgemenskap när många arbetar på distans? Det är frågor som Susanne Norrbäck-Råman reflekterat över efter att ha gått kursen Hållbar verksamhetskultur.Läs mera »
29.02.2024 kl. 12:24
88887_t.jpg

Tätare samarbete med finska fältet stärker våra påverkansmöjligheter

BLOGG. Att knyta kontakter till det finska fältet hjälper oss i svenskspråkiga organisationer att bredda våra nätverk. Samtidigt är det viktigt att språkfrågorna inte hamnar i skymundan, menar Tina Kärkinen som deltagit i Järjestöhopping.Läs mera »
05.02.2024 kl. 07:38
88824_t.jpg

Vi ärvde en fastighet – tack gärna!

BLOGG. Gemensamma värderingar som syns bland annat i intakta syltburkar från 1990-talet. Camilla Sederholm på Natur och Miljö skriver om en överraskning i form av en testamentdonation, som innebar arbete, funderingar och tacksamhet. Läs mera »
30.01.2024 kl. 10:56
88562_t.jpg

Nytta, nöje och nåd genom nätverk

BLOGG. Sedan Förbundsarenan började erbjuda många möjligheter till nätverkande har flera saker hänt i Svenskfinland. Fler som jobbar i förbund och centralorganisationer har ett bredare nätverk och effekterna är stora och många.Läs mera »
04.01.2024 kl. 11:31