Kommunikatörsträff: inkluderande kommunikation

07 Mars 2023 kl. 09.30–11.30

Hur kan vi som organisationer synliggöra mångfald via vår kommunikation och inkludera fler i vår verksamhet? Kom med på nätversträff och diskutera inkluderande kommunikation inom förbund- och föreningsvärlden.

Under nätverksträffen berättar Tarja Krum och Jeanette Harf på Finlands Svenska Idrott om hur de jobbar med inkludering inom organisationen. Också Isabel Flemming, verksamhetskoordinator på Regnbågsallians – Svenskfinland delar med sig av sin expertis kring temat inkludering och i synnerhet ur ett HBTQIA+ perspektiv.

Tillsammans dyker vi ner i temat och funderar på hur genom vår kommunikation kan bidra till ett mer mångsidigt finlandssvenskt civilsamhälle.

Nätverksträffen ordnas i SFV-huset G18, och för den som vill fortsätta diskussionen koordinerar vi en gemensam lunch efter träffen (lunchen ingår inte i träffen utan alla betalar själv).

Anmäl dig här senast den 1 mars.

Välkommen med!

Nätverksträffarna för förbundens kommunikatörer ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
SFV-huset G18, rum 101
Georsgatan 18
00120 Helsingfors