Nätverket för små kanslier:tillbaka till uppdraget

16 Februari 2023 kl. 14.00–15.30

Strategier, enkäter och nätverk – hur stöder det arbetet på gräsrotsnivå? Är det vettigt att sätta tid på detta? Enligt Tove Salovaara, verksamhetsledare på Åbolands Ungdomsförbund, är svaret ja. Hon leder arbetet i organisationen och har funderat mycket på hur man vet att man gör rätta saker. Hon inleder diskussionen kring hur man kan säkerställa att verksamheten är på rätt spår och hänger ihop med syftet. Tillsammans diskuterar vi vidare kring hur vi kan arbeta kring stora processer på små kanslier.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen. 

Anmäl dig senast den 9 februari via denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverket för små kanslier är för personer som jobbar ensamma eller med få personresurser, där en eller några personer har stora och breda arbetsbilder. Nätverket har träffar ungefär fyra gånger per år kring teman som berör arbetet i organisationer med en eller få anställda.

Nätverksträffarna för små kanslierna ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator