Sparringgrupp: företagssponsring

25 Augusti 2023 kl. 10.00–08 September 2023, 11.30

Förbundsarenan ordnar, inom projektet Finansieringskällor för förbunden, en ny sparringgrupp för Förbundsarenans medlemsförbund kring temat företagssponsring och att sälja in sin verksamhet. Robert Nilsson, projektledare för projektet, leder sparringgruppen som kommer att träffas vid tre tillfällen med start den 25 augusti.

Träffarna kommer att ordnas på distans via Zoom den 25.8, 1.9 och 8.9. Varje träff är kl. 10-11.30.

Vid träffarna kommer deltagarna att få dela med sig av erfarenheter av/kring företagssponsring och att sälja in verksamheter. Deltagarna kommer få möjligheter att ställa frågor kring dessa teman och få verktyg för den här typen av medelsanskaffning.

Efter andra träffen kommer deltagarna att ges möjligheten att skriva en fiktiv sponsoransökan. Dessa fiktiva sponsoransökningar kommer att "bedömas" av våra externa samarbetspartners och vid det avslutande tillfället kommer dessa fiktiva ansökningar att diskuteras.

Till den här sparringgruppen har vi med två samarbetspartners. Johan Finnberg är marketing manager vid Buster Boats. Joakim Frimodig är styrelseordförande för CapMan och även ordförande för stiftelsen CapMan for Good. Johan och Joakim har arbetat mycket med och sett många sponsoransökningar under åren. De kommer att titta genom deltagarnas "case" och komma med direkt feedback.

Att delta i sparringgruppen är gratis. Antalet deltagarantal är begränsat. Målgruppen är anställda vid Förbundsarenans medlemsorganisationer som är intresserade av att jobba vidare kring företagssponsring.

Anmäl dig senast den 18 augusti via denna länk.

Sparringgruppen ordnas i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
vid din dator