Verksamhetsledarträff: när kapitalet kommer

10.05.2023 kl. 13.00 – 15.15

Tänk er en organisation som står som mottagare av en testamentsdonation eller andra penninggåvor. För de flesta är detta säkert både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då? Välkommen med för att diskutera och nätverka!

Under nätverksträffen ger Catarina Söderström, verksamhetsledare vid Ekonomföreningen Niord, deltagarna en insyn i hur en organisation kan arbeta efter en sådan överraskning. Hur kan en organisation som tar emot till exempel en testamentsgåva, eller gåvor från ett jubileum, tänka kring placeringsstrategier? Behövs det ändras något i organisationens stadgar och regler för att kunna sköta placeringen av kapitalet? Vilka regler gäller för hanteringen av organisationens placeringar? Vi diskuterar möjligheter för finlandssvenska förbund att börja bygga eller upprätthålla sitt eget kapital som stöd för att utvecklas och verka enligt sitt syfte.

Träffen ordnas i SFV-huset G18, men du kan också lyssna på distans (alla anmälda får en länk till Zoom per epost). Nätverket för verksamhetsledare riktar sig till verksamhetsledare (och motsvarande titlar) inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer.

Anmäl dig senast den 3 maj via denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverksträffarna ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Rum 101, SFV-huset G18 eller på distans
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors