Förbundsbarometern 2023 ges ut

30 Augusti 2023 kl. 14.00–17.00
Mer info på kommande.


Plats
Festsalen, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors