Kommunikatörsträff: kommunicera finansiering

26.09.2023 kl. 13.00 – 15.00

Välkommen med på nätverksträff för att diskutera kommunikationens betydelse för ökad finansiering. Under träffen diskuterar vi hur vi genom att påvisa samhällsnyttan av vår verksamhet kan stärka vår organisations möjligheter för ökad finansiering.

Genom att framgångsrikt kommunicera effekterna av vår verksamhet har vi bättre möjligheter att också bredda vår organisationens finansieringsmöjligheter.

Förbundsarenans projektledare Robban Nilsson leder träffen och ger konkreta tips för hur vi som kommunikatörer kan vinkla texter och kommunikation så att den belyser nyttan av vår verksamhet. Under träffen diskuterar vi också kommunikation vid penninginsamling och viktiga aspekter att tänka på då vi kommunicerar kring finansiering till olika målgrupper.

Nätverksträffen ordnas fysiskt i SFV-huset G18. Välkommen med och nätverk med kommunikatörer inom civilsamhället!

Anmäl dig här senast den 22 september.

 

Kommunikatörsnätverkets träffar ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.

 Plats
Rum 101, SFV-huset G18
Georsgatan 18
00120 Helsingfors