Förbundsarenans höstmöte

21.11.2023 kl. 13.00 – 15.00

Förbundsarenans styrelse sammankallar medlemmarna till höstmöte tisdagen den 21 november kl. 13.00 (kaffeservering från kl. 12.30). Mötet hålls i festsalen i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors, men det är också möjligt att delta på distans. Kallelsen har skickats till medlemsorganisationerna.

Mötet inleds med en hälsning från statsekreterare Mikaela Nylander, som kommer att tala om civilsamhällets betydelse i regeringsprogrammet.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden (§9) samt eventuella ansökningar om medlemskap.

Möteshandlingarna sänds per e-post till medlemsorganisationerna en dryg vecka före mötet. Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse två befullmäktigade representanter som har en röst var. Samverkande medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten. Fullmakter skickas in på förhand till verksamhetsledare Mari Pennanen (mari.pennanen@forbundsarenan.fi) eller tas med till mötet.

Anmälningar till höstmötet görs här senast den 14 november.

Deltagare som vill delta på distans måste anmäla sig. Till dem som deltar på distans kommer en länk och noggrannare information per epost innan mötet. Personer som deltar på plats får också gärna anmäla sig. För att kunna delta på distans behöver deltagarna ha möjlighet att använda både bild och ljud, se närmare i Förbundsarenans Omröstnings- och valordning.

Valberedningsutskottet uppmuntrar medlemsorganisationerna att föreslå kandidater till styrelsen och önskar nomineringar senast den 31 oktober, läs mer här och nominera. Utskottet gör ett förslag, som skickas till medlemmarna före mötet. Det slutliga valet sker på höstmötet.

Välkomna med på höstmöte!Plats
Festsalen, SFV-huset G18 och via Zoom
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors