Sparringgrupp: testamentskampanj 1/3

15 September 2023 kl. 08.30–10.00

Förbundsarenan koordinerar en kampanj kring givande via testamente för intresserade medlemsförbund under 2024. Under hösten ordnas tre sparringtillfällen, där deltagarna erbjuds tips, idéer och modeller för att synliggöra kampanjen via sina egna olika kanaler och på så sätt ha största möjliga nyttan av den gemensamma kampanjen.

De tre tillfällena har olika tema och fokus. Du kan delta i ett eller flera av sparringträffarna, och för att få ut så mycket som möjligt rekommenderar vi att deltagarna deltar vid alla tre tillfällen. Anmäl dig till alla tre, eller till det tillfälle/tillfällen du anser dig ha mest nytta av. Sista anmälningsdag är en vecka före respektive tillfälle. Allt material som visas och gås genom finns efter respektive tillfälle tillgängligt på Förbundsarenans kampanjsida.

Sparringtillfälle 1 - 15.9 kl. 8.30-10

  • Att skriva om testamenten - Hur synliggöra detta i olika kanaler?
  • Exempel på hur denna synlighet kan se ut
  • Frågor och information om följande träff

Sparringtillfälle 2 - 18.10 kl. 8.30-10

  • Visa exempel på hur det i text går att formulera sig om och kring testamentgivande samt mer tankar kring kommunikationen för denna typ av givande
  • Frågor och diskussion att ta med till träff nummer 3

Sparringtillfälle 3 - 17.11 kl. 8.30-10

  • Hur kan en kampanj byggas för att få så stort genomslag som möjligt via digitala och analoga kanaler.

Du kan delta på plats i SFV-huset G18 eller på distans.
Alla anmälda får länk till Zoom före respektive tillfälle som ni anmält er till.

Välkommen med!

Anmäl dig via denna länk.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och på distans via Zoom
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors