Sparringgrupp: testamentskampanj 2/3

18.10.2023 kl. 08.30 – 10.00

Vill din organisation delta i Förbundsarenans testamentkampanj våren 2024?

Testamentgivning kan vara en långsiktig och fungerande möjlighet för organisationer att bredda sin finansiering. Men för att lyckas krävs tydlig och effektfull kommunikation.

För att stöda våra medlemsförbund kring denna kommunikation koordinerar Förbundsarenan en kampanj kring testamentgivning under våren 2024. För att skapa en riktigt bra kampanj gör vi den i samarbete med kommunikationsbyrån Studio Dim. Med hjälp av dem kommer vi under hösten ta fram ett koncept som stöder förbunden att på bästa sätt synliggöra möjligheterna med testamentgivning.

Praktisk info

Under hösten ordnas tre fristående sparringtillfällen, där våra medlemsorganisationer får tips, idéer och modeller för att vara med och skapa synlighet genom kampanjen.

Anmäl dig till alla tre träffar, eller till den träffen du har nytta av. Sista anmälningsdag är en vecka före respektiva tillfälle. Allt material som visas och gås genom finns efter respektive tillfälle tillgängligt på Förbundsarenans webbsida. 

Sparringtillfälle 1: 15.9 kl. 8.30-10

Sparringtillfälle 2: 18.10 kl. 8.30-10

  • Visa exempel på hur det i text går att formulera sig om och kring testamentgivande samt mer tankar kring kommunikationen för denna typ av givande
  • Kommunikationsbyrån Studio Dim är med och diskuterar ideér och stöder oss i kampanjprocessen.
  • Frågor och diskussion att ta med till träff nummer 3

Sparringtillfälle 3: 17.11 kl. 8.30-10

  • Hur kan en kampanj byggas för att få så stort genomslag som möjligt via digitala och analoga kanaler.

Du kan delta på plats i SFV-huset G18 eller på distans.

Välkommen med!

Anmäl dig via denna länk.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och på distans via Zoom
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors