Sparringgrupp: testamentkampanj 3/3

17.11.2023 kl. 08.30 – 05.12.2023 kl. 23.59

Vill din organisation delta i Förbundsarenans testamentkampanj våren 2024?

Testamentgivning kan vara en långsiktig och fungerande möjlighet för organisationer att bredda sin finansiering. Men för att lyckas krävs tydlig och effektfull kommunikation.

För att stöda våra medlemsförbund kring denna kommunikation koordinerar Förbundsarenan en kampanj kring testamentgivning under våren 2024. För att skapa en riktigt bra kampanj gör vi den i samarbete med kommunikationsbyrån Studio Dim. Med hjälp av dem kommer vi under hösten ta fram ett koncept som stöder förbunden att på bästa sätt synliggöra möjligheterna med testamentgivning.

Praktisk info

Under hösten har det ordnats tre fristående sparringtillfällen, där våra medlemsorganisationer får tips, idéer och modeller för att vara med och skapa synlighet genom kampanjen. 

Sparringtillfälle 1 - 15.9 kl. 8.30-10

Sparringtillfälle 2 - 18.10 kl. 8.30-10

Sparringtillfälle 3 - 17.11 kl. 8.30-10 via Zoom

  • Hur kan en kampanj byggas för att få så stort genomslag som möjligt via digitala och analoga kanaler.
  • Kommunikationsbyrån Studio Dim är med och diskuterar ideér och stöder oss i kampanjprocessen.

Vem som helst får delta i själva kampanjen och ta del av material och mallar kring testamentgivande. Förbundsarenans medlemsförbund har dessutom möjligheten att komma med på kampanjens landing-page. Medlemsförbund kan anmäla sig till kampanjens landing page via denna länk senast den 5.12.2023. 

Välkommen med!Plats
Vid din dator
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors