Förbundsekonomerna: transparent ekonomiförvaltning

10 Oktober 2023 kl. 09.00–10.30

Hur bygger man upp transparent ekonomiförvaltning? Språkambassadörerna har vuxit som organisation de senaste åren och jobbat mycket för att utveckla ekonomiförvaltningen. Verksamhetsledare Jaan Siitonen inleder genom att berätta och visa exempel hur Språkambassadörerna arbetar. Vi diskuterar och delar erfarenheter.

Anmäl dig senast den 4 oktober via denna länk.

 

Välkommen med för att nätverka! Nätverket för förbundsekonomer öppnar upp för diskussion kring ekonomiska frågor inom civilsamhället. Nätverket riktar sig till personer som ansvarar för och arbetar med förbundens ekonomi. Nätverksträffarna för förbundsekonomerna ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors