Förbundens sakkunniga: öppenhetsregistret

30.11.2023 kl. 13.00 – 14.30

Känner du till öppenhetsregistret?

Enligt den nya lagen om öppenhetsregistret ska lobbare, det vill säga aktörer som bedriver påverkanskommunikation som riktar sig mot riksdagen och ministerierna, anmäla sig till ett öppenhetsregister från och med nästa år. Vad betyder det här för finlandssvenska förbund? Med på nätverksträffen har vi Ines Gullichsen, överinspektör på Statens revisionsverk, som informerar och svarar på frågor.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig senast den 23 november via denna länk.

Välkommen med!

Nätverket för förbundens sakkunniga riktar sig till personer som huvudsakligen arbetar som sakkunnig och titlarna kan variera från naturskollärare till punktskriftsansvarig eller från rådgivare till riksinstruktör. Gemensamt är en arbetsbild som bygger på sakkunskap. Nätverksträffarna för förbundens sakkunniga ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator