Nätverket för små kanslier: balans i arbetet

05.12.2023 kl. 09.00 – 10.30

En bred arbetsbild och verksamhet som tidvis är mer än intensiv. På små kanslier kan det köra ihop sig och det finns få som kan dela på bördan. Hur kan man jobba långsiktigt och hållbart? Mikaela Remes, chefredaktör på SAMS tidning Funktionsrätt i samarbete (FUNK.), deltog i våras på en Erasmus+-kurs med temat att undvika stress. Hon inleder på träffen med att berätta om insikter från kursen och vi gör också några övningar som kan hjälpa oss i arbetet. Vi diskuterar och funderar tillsammans hur vi kan utveckla vårt eget arbete på små kanslier.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig senast den 28 november via denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverket för små kanslier är för personer som jobbar ensamma eller med få personresurser, där en eller några personer har stora och breda arbetsbilder. Nätverket har träffar ungefär fyra gånger per år kring teman som berör arbetet i organisationer med en eller få anställda. Nätverksträffarna för små kanslierna ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator