Kommunikatörsträff: vår roll i somevärlden

13.02.2024 kl. 13.00 – 15.00

Hur ska vi som jobbar med kommunikation inom civilsamhället förhålla oss till sociala medier? Sociala medier är en tidstjuv som också medför negativa samhällskonsekvenser. Samtidigt är de en viktig kommunikationskanal för förbunden.  

Kom med på nätverksträff och diskutera sociala medier och vilket ansvar ideella organisationer bär i förhållandet till de olika kommunikationskanalerna. Matilda Hemnell, informatör på FDUV, inleder och lyfter fram komplexa utmaningar med sociala medier. Vi fortsätter sedan en gemensam diskussion kring temat. 

Nätverksträffen bygger på diskussion och reflektion och meningen är inte att hitta konkreta lösningar, utan snarare att tillsammans diskutera kring stora frågor.  

Nätverksträffen ordnas fysiskt i SFV-huset G18.

Anmäl dig här senast den 6 februari.

Nätverksträffen riktar sig till dig som jobbar med kommunikation inom civilsamhället.

Välkommen med!Plats
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18
Georsgatan 18
00120 Helsingfors