Adminträff: verktyg för digital fundraising

05.03.2024 kl. 14.00 – 15.30

Digital fundraising är framtiden. Så vad betyder det för förbund? Hur kan förbund arbeta för att haka på trenden med ökat givande till civilsamhället via digitala kanaler?

Kom med på nätverksträff och lyssna till Loui Ohlendorff som är Nordics Regional Manager på iRaiser. Under nätverksträffen kommer Loui att visa exempel på hur olika organisationer i Finland tagit i bruk iRaisers lösningar för digitalt givande. Tillfället ordnas på engelska.

Efter att vi lyssnat till Loui går vi över till att diskutera andra möjligheter kring digitalt givande. 

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk inför träffen per e-post. 

Anmäl dig här senast den 1 mars.

Adminproffsen är ett nätverk som rikat sig till personer som arbetar med olika uppgifter som berör administration och verksamhetsplanering inom förbunden. Nätverksträffarna ordas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.

Välkommen med!Plats
Vid din dator