Förbundsforum: stöd på svenska

22.04.2024 kl. 14.00 – 15.30

Jobbar du i en mestadels finsk organisation men med svensk verksamhet eller svenska ärenden? Känner du dig ibland ensam i arbetet och skulle vilja nätverka med andra som jobbar på svenska i civilsamhället? Välkommen med på Förbundsforum!

Vilka organisationer finns det som jobbar på svenska i Finland? Vad är Förbundsarenan och vilka organisationer är medlemmar? Vad finns det för utbildningar och nätverk på svenska i Finland? Välkommen med för att träffa kollegor i andra förbund och för att höra mer om Förbundsarenan och hitta sammanhang som kan stöda dig i ditt arbete.

Du som jobbar i en svensk organisation är också välkommen med för att träffa kollegor som jobbar i finska sammanhang. Berätta gärna om denna träff för dina samarbetspartners, kanske ni kan delta tillsammans?

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk inför träffen per e-post. 

Anmäl dig senast den 15 april via denna länk.

Välkommen med!

Förbundsforum är en mötesplats för de finlandssvenska civilsamhällesorganisationerna. Vi samlas för att diskutera och ventilera gemensamma frågor, för att stärkta jobba vidare tillsammans och var för sig.

Förbundsarenans nätverksträffar ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator