Förbundsarenans vårmöte

17.04.2024 kl. 13.00 – 15.00

Förbundsarenans medlemmar kallas till vårmöte onsdagen den 17 april 2024 kl. 13.00. Mötet hålls i Evy Björkman-rummet i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors, men det är också möjligt att delta på distans.

Kallelsen har skickats till medlemsorganisationerna. På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden samt eventuella medlemsansökningar. Möteshandlingarna sänds per e-post till medlemsorganisationerna ungefär en vecka före mötet.

Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse två befullmäktigade representanter som har en röst var. Samverkande medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten. Fullmakter skickas in på förhand före mötet till mari.pennanen@forbundsarenan.fi.

Anmälningar till vårmötet görs här senast den 10 april.

Till dem som deltar på distans kommer en länk till Zoom-mötesrummet och noggrannare information per epost innan mötet. För att kunna delta på distans behöver deltagarna ha möjlighet att använda både bild och ljud, se närmare i Förbundsarenans Omröstnings- och valordning.

I samband med mötet delas vandringspriset till Årets förbund ut, du kan fram till den 31 mars nominera ditt eget eller något annat förbund, läs mera här.

Välkomna med på vårmöte!Plats
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18 och på distans
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors