Små kanslier: Vill mycket och hinner mindre

27.03.2024 kl. 14.00 – 15.30

Att prioritera, våga välja bort. Att veta vad som kan väljas bort. Att veta vad som är tillräckligt, när jobbet är gjort. Vad ska man kräva av sig själv och av andra i en liten organisation? Vad är rimligt och hållbart? Hur kan man tänka och hur gör andra? Gunilla Wasström, verksamhetsledare på Pomoväst, och Emelie Möllerström, frivilligkoordinator på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder, berättar hur de tänker kring temat och ger goda exempel. Nätverket för små kanslier diskuterar temat och funderar hur vi som jobbar på små kanslier men med stora verksamheter kan arbeta hållbart.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig senast den 20 mars via denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverket för små kanslier är för personer som jobbar ensamma eller med få personresurser, där en eller några personer har stora och breda arbetsbilder. Nätverket har träffar ungefär fyra gånger per år kring teman som berör arbetet i organisationer med en eller få anställda. Nätverksträffarna för små kanslierna ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator