Organisationskonferensen 2024

04.09.2024 kl. 12.00 – 05.09.2024 kl. 14.00

Organisationskonferensen hösten 2024 är en mötesplats för de finlandssvenska förbundens anställda ledning. Målsättningarna med konferensen är att erbjuda verksamhetsledare och andra medarbetare med ledaransvar inom förbunden stöd i form av inspiration och kompetenshöjning kring ledarskap och arbetsvälmående samt en möjlighet att byta erfarenheter och nätverka.

Närmare information och inbjudningar på kommande under våren, men boka redan nu i din klander!Plats
Helsingfors