Organisationskonferensen 2024

04.09.2024 kl. 11.30 – 05.09.2024 kl. 13.00

Organisationskonferensen hösten 2024 är en mötesplats för de finlandssvenska förbundens anställda ledning. Målsättningarna med konferensen är att erbjuda verksamhetsledare och andra medarbetare med ledaransvar inom förbunden stöd i form av inspiration och kompetenshöjning kring ledarskap och arbetsvälmående samt en möjlighet att byta erfarenheter och nätverka.

Här kan du läsa mer om Organisationskonferensen och om programmet, föreläsarna och de valbara passen.

Anmäl dig här senast den 31 juli.

Organisationskonferensen ordnas med bidrag av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.Plats
Rantapuisto hotell och konferenscenter
Furuborgsgatan 3
00980 Helsingfors