EU-finansiering – en möjlighet för oss tillsammans

29.04.2024 kl. 14.00 – 15.30

Det kan finnas sätt att närma sig EU-finansiering som inte bara handlar om att sätta sig ned och påbörja en process med att skriva ansökningar och att hitta partnerorganisationer. Med dessa träffar vill vi skapa forum för dialog och brainstorming mellan olika aktörer.  

Till detta andra tillfället, den 29 april kl. 14-15.30, kommer alla som deltar att få välja två temaområden att diskutera mer kring. Dessa temaområden är uppbyggda efter diskussionerna vid första tillfället som hölls den 3 april. Observera att det går bra att delta i dessa diskussioner även om ni inte var med vid det första tillfället.  

TEMA 1: Miljö & naturresurser 
Processledare: Novia (Ulrika Dahlberg & Marianne Fred) 

 • Naturbaserat skogsbruk 
 • Östersjön och strandmiljöer 
 • Den gröna omställningen 
 • Cirkulära processer 

TEMA 2: Kultur som förändringskraft 
Processledare: Novia (Malin Winberg & Therese Sunngren-Granlund) 

 • Välmående genom konst, kultur och natur 
 • Utveckling av kultur på landsbygden 
 • Omställning och resiliens 

TEMA 3: Ungas välmående 
Processledare: Centria (Mona Groop-Sjöholm) & Förbundsarenan (Nadina Vihinen) 

 • Ungas mentala hälsa 
 • Motarbetande av hatretorik 
 • Gemenskap som förebygger ensamhet och erbjuder inkluderande fritidsverksamhet 
 • Digitala lösningar som stödfunktion 

TEMA 4: Föreningar som gemenskapsbyggare 
Processledare: Centria (Pernilla Howard) & Förbundsarenan (Robert Nilsson) 

 • Samarbete mellan föreningar och kommuner, samt föreningar emellan 
 • Engagerande kommunikation 
 • Föreningsambassadörer 

Målgruppen för tillfället är personer som jobbar i civilsamhället och utbildningssektorn med verksamhetsutveckling och projekt och är intresserade av att tänka större och bredare, hitta nya samarbetsparter och komma vidare med vaga eller färdiga tankar på möjliga större projekt. 

Anmäl dig senast den 22 april via denna länk. 

Välkomna med att bidra till att utveckla nya synergier för EU-finansierade projekt! Plats
Vid din dator