Tidskriftsredaktörer: Läsarbarometern 2024

15.05.2024 kl. 13.00 – 14.30

Utgående från läsarundersökningen som genomfördes i samarbete med Åbo Akademi har tidskriftsprojektet gjort en ny uppsättning frågor som är lämpade för tidskrifternas eget bruk. Under nätverksträffen bearbetar vi frågorna tillsammans och diskuterar hur tidskrifterna kunde dra nytta av dem, så att både tidskrifterna själva men också vi som jobbar inom tidskriftsbranschen kan samla värdefull kunskap som hjälper oss i vårt arbete.

Träffen riktar sig till tidskriftsredaktörer och leds av Förbundsarenans tidskriftsombud Kim Malmberg

Anmäl dig via denna länk senast den 7 maj.

Välkommen med!

Nätverket för tidskriftsredaktörer riktar sig till redaktörer, chefredaktörer och andra som arbetar med de finlandssvenska tidskrifterna och vill dela erfarenheter och utvecklas i det egna arbetet. Nätverksträffarna under år 2024 ordnas i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator