Förbundens sakkunniga: mångkulturellt arbete

08.10.2024 kl. 13.00 – 14.30

Hur kan vi inom de finlandssvenska förbunden jobba för likabehandling och inklusion? Hur kan vi arbeta för och med mångkulturella målgrupper och vad behöver vi beakta i vår verksamhet för att vara inkluderande?

Projektledare Tarja Krum och projektkoordinator Iida Laitila från Finlands Svenska Idrott presenterar projektet WELLcome och Emina Arnautovic från Folkhälsans förbund berättar hur de långsiktigt arbetat för att beakta dessa frågor i hela sin verksamhet. Tillsammans diskuterar vi hur temat är aktuellt i våra organisationer och verksamheter utgående från förbundens syften.

Anmäl dig senast den 30 september via denna länk.

Välkommen med!

Nätverket för förbundens sakkunniga riktar sig till personer som huvudsakligen arbetar som sakkunnig och titlarna kan variera från naturskollärare till punktskriftsansvarig eller från rådgivare till riksinstruktör. Gemensamt är en arbetsbild som bygger på sakkunskap. Nätverksträffarna för förbundens sakkunniga ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors