Verksamhetsledarträff: ansökningsklinik

21.08.2024 kl. 09.00 – 10.30

Att skriva ansökningar är en stor del av jobbet för många verksamhetsledare. Hur gör man det bra? Och hur gör andra som verkar lyckas ännu bättre?

Att skriva ansökningar är en mångfacetterad process. I början är det svårt och när man skrivit otaliga ansökningar kan det kännas som om man bara upprepar sig. Vi kan lära oss av varandra och utomstående ögon kan ge arbetet med ansökan ett nytt lyft.

På den här nätverksträffen jobbar vi i små sparringgrupper. Alla deltagare skickar på förhand i en ansökan (välj en tidigare inskickad ansökan eller ett utkast på en ansökan du just nu jobbar med). Ansökningarna läses sedan av andra, som har som uppgift att komma med förbättringsförslag och allmänna tips och utvecklingsidéer.

På träffen diskuteras sedan ansökningarna i mindre grupper. Du får innan träffen läsa 2-3 andra ansökningar och förbereda dig på att på ett konstruktivt och respektfullt sätt kommentera och diskutera dem. Du får alltså både möjlighet att läsa andras ansökningar och få repsons på din egna ansökan. Dessutom får du dela med dig av tips och tankar samt diskutera arbetet med ansökningar med kollegor i andra förbund.

Nätverksträffen arrangeras som hybridmöte, där du kan välja att delta på plats på G18 i Helsingfors eller på distans via Zoom. De som anmält att de deltar på distans får en länk per epost.

Anmäl dig senast den 14 augusti via denna länk.

Välkommen med och diskutera!

Nätverket riktar sig till verksamhetsledare (och motsvarande titlar) inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Diskussionerna syftar till att ge dig som verksamhetsledare redskap att utveckla din organisation och dig i rollen som ledare. Förbundsarenans nätverksträffar ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18 och vid din dator
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors