Små kanslier: Backup

18.09.2024 kl. 14.00 – 15.30

Den dagen allt inte går som planerat är det rutiner och arbetssätt som avgör. Vem kan sköta grunduppgifterna om en i teamet eller om organisationens enda anställda blir sjuk eller slutar?

Ira Vaskola, sakkunnig inom evenemangsverksamhet och marknadsföring, inleder med att berätta om rutiner och arbetssätt på Tekniska Föreningen i Finland. Hon delar med sig av tips och tar upp vad man behöver tänka på för att både underlätta det dagliga arbetet, men också för att göra det möjligt att någon annan tar över ens jobb.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig senast den 11 september via denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverket för små kanslier är för personer som jobbar ensamma eller med få personresurser, där en eller några personer har stora och breda arbetsbilder. Nätverket har träffar ungefär fyra gånger per år kring teman som berör arbetet i organisationer med en eller få anställda. Nätverksträffarna för små kanslierna ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator