Kommunikatörsträff: Nyhetsbrevets betydelse

19.09.2024 kl. 14.00 – 15.30

Nyhetsbrev är en klassisk kommunikationskanal med vilken förbunden når ut till sina medlemmar och andra som är intresserade av organisationens verksamhet. Men hur effektiv är kommunikationen egentligen? Vilken plattform är att föredra? Hur ofta utkommer nyhetsbrevet och vem är målgruppen? Frågorna är många, låt oss nysta i detta tillsammans!

Förbundsarenans projekledare Robert Nilsson inleder med att fundera kring gemensam kommunikation, Felix Lindvik från Finlands Svenska skolungdomsförbund berättar om plattformen MailPoet och Mirjam Heir-Lindsröm från Finlands svenska lärarförbund FSL öppnar upp hur de tänkt till kring målgrupp och nyhetsbrevets vikt som kommunikationskanal. Tillsammans diskuterar vi vilka olika lösningar förbunden har vad gäller nyhetsbrev och kunde vi stöda varandra mer i kommunikationen av våra verksamheter genom våra nyhetsbrev?

Anmäl dig senast den 11 september via denna länk.

Välkommen med!

Kommunikatörsnätverket riktar sig till personer som jobbar med kommunikation och information inom civilsamhället. Träffarna ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral. Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors