Kommunikatörsträff: Instagram

05.11.2024 kl. 14.00 – 15.30

Under nätverksträffen tittar på varandras Instagram-konton. Hur ser vi ut utåt? Hur skapar man ett lockande flöde som även når ut med sitt budskap? På den här nätverksträffen jobbar vi i små sparringgrupper. Alla deltagare har som uppgift att bekanta sig med andra förbunds Instagram-konton och fundera på hur deras verksamhet förmedlas genom bilderna.

På träffen diskuteras kontona i mindre grupper, som tilldelas på förhand. Du får innan träffen bekanta dig med 2-3 andra förbunds Instagram-konto och förbereda dig på att på ett konstruktivt och respektfullt sätt kommentera och diskutera dem. Du får alltså både möjlighet att kommentera andras konton och få respons på ditt egna. Dessutom får du dela med dig av tips och tankar samt diskutera arbetet kring Instagram med kollegor i andra förbund.

Till nätverksträffen bjuder vi även in kommunikatörer från finska organisationer som en del av Förbundsarenans Päivää-god dag projekt. Päivää-god dag har som mål att bygga broar mellan de finlandssvenska förbunden och det finska civilsamhället. Vi vill med projektet stöda medlemsförbunden till ökad växelverkan med finskspråkiga civilsamhällsorganisationer.

Nätverksträffen ordnas på distans via Zoom och alla anmälda får en länk per epost inför träffen.

Anmäl dig senast den 29 oktober via denna länk.

Välkommen med!

Kommunikatörsnätverket riktar sig till personer som jobbar med kommunikation och information inom civilsamhället. Träffarna ordnas år 2024 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator