Verksamhetsledarlunch: civilsamhällets utmaningar

22 Januari 2020 kl. 12.00–14.15

Hur mår civilsamhället i Finland? Kristiina Kumpula, generalsekreterare på Finlands Röda kors och ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) tar upp några aktuella ärenden som diskuteras inom KANE, bland annat utgående från regeringsprogrammets skrivningar om civilsamhällets betydelse.

Välkommen med för att fundera på temat tillsammans. Vi inleder med gemensam lunch. Anmäl dig via denna länk senast den 15 januari. 

Verksamhetsledarträffarna ordnas som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors