Organisationskonferensen 2020

06 Oktober 2020 kl. 17.00–07 Oktober 2020, 16.30

Vilken är civilsamhällets roll i jakten på ett hållbart samhälle och hur ser en hållbar organisation ut år 2020? Är det här frågor du har funderat över? Det har vi också.

Årets Organisationskonferens gör en djupdykning i ämnet för att öppna upp och ge verktyg för att jobba med hållbarhet inom den egna organisationen. Vi kommer tillsammans att närma oss temat ur social, ekologisk och ekonomisk synvinkel. Organisationskonferensen bjuder självklart också på möjligheter till samtal, gemensamma måltider och informella erfarenhetsutbyten.

Till Organisationskonferensen 2020 bjuds den anställda ledningen från Förbundsarenans medlemsorganisationer (verksamhetsledare/motsvarande titel och en till) och Förbundsarenans styrelse in.

Gå till inbjudan.

Anmäl dig här (sista anmälningsdag är den 11.9). 

Välkomna! 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi