Informatörsträff: att kommunicera kärnuppdraget

28 Maj 2020 kl. 08.30–10.00

Hur kommunicerar man organisationens kärnbudskap? Hur syns syftet i den dagliga kommunikationen? Stina Heikkilä, informatör på Folktinget, inleder med att berätta hur Folktingets uppdrag syns i hennes arbete. Genom konkreta exempel lyfter hon fram informatörens roll och utmaningar när det gäller att utforma all kommunikation så den stöder uppdraget. Diskussion och erfarenhetsutbyte.

Välkommen med! Anmäl dig senast den 22 maj via denna länk. Vi träffas via Zoom, länken till mötesrummet kommer till alla anmälda.

Nätverksträffarna för informatörerna ordans år 2020 som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator