Kurs- och utbildningsplanerare: utvärdering

26 Maj 2020 kl. 13.00–15.00

Jobbar du med kurs- och utbildningsverksamhet inom ett förbund eller en centralorganisation eller inom fria bildningen? Förbundsarenan ordnar en träff för personer som planerar och ansvarar för kurser och utbildning inom tredje sektorn och inom fria bildningen i Svenskfinland. Som anställd inom ett förbund, en organisation eller en utbildningsinstitution inom fria bildningen är det många bollar att hålla i luften hela tiden och ofta är det både enklare och trevligare att bolla tankar och idéer med någon från en annan organisation. Välkommen med på en träff med temat utvärdering och passa samtidigt på att bredda ditt nätverk.

Vad kan vi lära oss av varandra om utvärdering för att sköta utvärderingen av kurser och utbildning smidigt och professionellt? Matias Österberg, utbildningsplanerare på Sydkustens landskapsförbund, och Johanna Meriläinen, rehabiliteringschef på Förbundet Finlands Svenska Synskadade, berättar om hur de arbetar med utvärdering av kurser. De delar med sig av erfarenheter från sina organisationer och det finns också tid för diskussion.

Vi får också aktuell information från SFV:s studiecentral då Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral och sektoransvarig för fri bildning inom SFV, berättar hur man ordnar kurser i samarbete med dem. Julia Hemgård, projektkoordinator på Västra nylands folkhögskola, berättar hur organisationer kan ordna kurser i samarbete med VNF och vad VNF kan erbjuda vid eventuella samarbeten.

Vi träffas via Zoom och alla anmälda får någon dag innan länk till Zoom-mötesrummet och närmare instruktioner.

Välkommen med! Anmäl dig senast 22.5 via denna länk.Plats
Vid din dator

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi