Skrivarklinik – handledning för tidskriftsredaktör

11 Juni 2020 kl. 09.00–16.00

Arbetar du som tidskriftsredaktör och behöver råd och handledning kring skrivande? Kom med på skrivarklinik och få personlig handledning av en expert.

Den 11 juni ordnar Förbundsarenan personliga handledningstillfällen för tidskriftsredaktörer. Varje tidskrift erbjuds ca 45 minuter personlig handledning via webben tillsammans med språkvetaren och univeritetsläraren Jenny Sylvin. Handledningstillfällena kommer att hållas digitalt mellan kl. 9 och 16 under torsdagen den 11 juni.

Hur går det till?

Skrivarkliniken har ett begränsat antal platser. Beroende på deltagarintresse lottar vi ut platser för att delta i handledningen. För att vara med i utlottningen: anmäl dig senast den 21 maj till julia.hemgard@forbundsarenan.fi.

Inför handledningstillfället ska varje tidskrift skicka in material i form av artiklar, reportage eller andra relevanta texter för tidskriften, vilka sedan fungerar som grund för handledningstillfället. På basen av det material som du/ni skickar in från tidskriften ger handledaren feedback och konkreta tips för utveckling. 

Pris

Priset för handledningen är 40 euro.

Frågor?

Eventuella frågor kan skickas till koordinator Julia Hemgård: julia.hemgard@forbundsarenan.fi 

Skrivarklinkiken ordnas inom tidskriftsverksamheten med finansiering av Konstsamfundet (läs mer på tidskrift.fi). Kliniken ordnas också med stöd av SFV:s studiecentral.

 Plats
Vid din dator

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi