Förbundsarenans vårmöte

25 Augusti 2020 kl. 13.00–15.00

Förbundsarenans medlemmar kallas till vårmöte tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 13.00. Mötet hålls i festsalen i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors, men det är också möjligt att delta på distans.

Mötet skulle ursprungligen ha hållits i april, men sköts fram på grund av coronapandemin. Med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, som trädde i kraft 1.5.2020: 1) senareläggs mötet i förhållande till vad förbundets stadgar förutsätter, 2) mötet ordnas med deltagande genom datakommunikation och 3) deltagande i mötet förutsätter anmälan i förväg.

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden, styrelsens förslag till medlemsavgiftsreform samt förslag till stadgeändring.

Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse två befullmäktigade representanter som har en röst var. Samverkande medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten. Möteshandlingarna har skickats till alla medlemsorganisationer i samband med möteskallelsen, men kan också fås av verksamhetsledare Mari Pennanen.

Anmälningar till vårmötet görs här: https://www.lyyti.in/forbundsarenansvarmote2020. Anmäl dig senast den 18 augusti. Till dem som deltar på distans kommer en länk och noggrannare information per epost innan mötet. Fullmakter skickas in på förhand till mari.pennanen@forbundsarenan.fi.

Välkomna med på vårmöte!Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi