Tidskriftsträff: digital utgivning

20 Augusti 2020 kl. 13.00–15.15

Välkommen med på en träff för tidskriftsredaktörer. Temat är digital utgivning. Vissa tidskrifter har övergått till att utkomma endast digitalt, andra utkommer både på papper och digitalt och vissa väljer att utkomma enbart på papper. Alla tidskrifter måste ändå förhålla sig till det förändrade medielandskapet och välja hur man förhåller sig till digital utgivning.

Studentbladet övergick till att utkomma endast digital för några år sedan. Alexandra Bruncrona, ordförande för Svenska studerandes intresseförening, som ger ut Studentbladet, och Studentbladets chefredaktör Julia Erginöz berättar om processen och vilka lösningar de valt. De berättar också om hur det fungerar idag och delar med sig av lärdomar från övergångsprocessen och dagens digitala utgivning. Vi diskuterar temat.

På träffen får du också information kring den gemensamma tidskriftsmontern på bokmässan i Helsingfors, bokkatalogen samt annat aktuellt för de finlandssvenska tidskrifterna. Välkommen med och nätverka! Träffen ordnas som en digital träff via Zoom. Anmäl dig via denna länk senast den 14.8, alla anmälda får sedan länken till mötesrummet.

Träffen ordnas inom tidskriftsverksamheten som får understöd av Konstsamfundet. Träffen ordnas i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
vid din dator

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi