Förbundens påverkare: påverkan via Twitter

22 September 2020 kl. 13.00–15.15

Temat för träffen är påverkan via Twitter. Viktor Grandell, kommunikationschef på Hartwall Capital och tidigare kommunikationschef på SFP, inleder med att lyfta fram hur Twitter kan användas för att nå politiker och massmedia.

På träffen har du möjlighet att nätverka med andra personer som jobbar med intressebevakning och påverkansarbete i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Vi diskuterar temat och andra erfarenheter av påverkansarbete samt hur vi tillsammans kan arbeta för effektivt påverkansarbete. Välkommen med!

Träffen ordnas som en digital träff via Zoom. Anmäl dig via denna länk senast den 16.9, alla anmälda får sedan länken till mötesrummet.

 

Förbundens påverkare är ett nätverk för personer som arbetar med intressebevakning och påverkansarbete i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Nätverket finns för att erbjuda påverkare möjlighet att enkelt komma i kontakt med personer som arbetar med påverkansarbete inom andra finlandssvenska förbund. Inom nätverket kan medlemmarna ställa frågor, be om råd, dela med sig av tips och erfarenheter när det gäller att arbeta med intressebevakning, och också dela information om aktuella ärenden som berör en bredare grupp.

Nätverksträffarna för förbundens påverkare ordnas som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi