Förbundsarenans höstmöte

03 November 2020 kl. 13.00–13.10
Kallelse skickas till alla medlmmar.


 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi