Förbundens påverkare: påverkan över språkgränsen

17 November 2020 kl. 13.00–15.15

Plats: Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors och på distans via Zoom

Hur samarbetar man i påverkansfrågor med sin finska systerorganisation? Samarbete över språkgränsen är viktigt och ofta ett sätt att gå framåt i olika frågor. Det kan vara utmanande, men när samarbetet fungerar kan man nå långt tillsammans. Två erfarna påverkare berättar om sina erfarenheter och lärdomar: Bodil Viitanen, verksamhetsledare på Psykosociala förbundet och Camilla Wahlsten, verksamhetsledare på Finlands Svenska 4H.

Välkommen med för att nätverka med andra personer som arbetar med påverkansarbete. Träffen ordnas som en hybridträff, du kan delta på plats eller på distans via Zoom. Anmäl dig via denna länk senast den 10 november: https://www.lyyti.in/paverkare171120

Förbundens påverkare är ett nätverk för personer som arbetar med intressebevakning och påverkansarbete i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Nätverket finns för att erbjuda påverkare möjlighet att enkelt komma i kontakt med personer som arbetar med påverkansarbete inom andra finlandssvenska förbund. Inom nätverket kan medlemmarna ställa frågor, be om råd, dela med sig av tips och erfarenheter när det gäller att arbeta med intressebevakning, och också dela information om aktuella ärenden som berör en bredare grupp.

Nätverksträffarna för förbundens påverkare ordnas som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi