Förbundens alltiallon: Att jobba på distans

18 November 2020 kl. 13.00–15.15

Välkommen med på nätverksträff för förbundens alltiallon. Temat för träffen är att jobba på distans.

Har din arbetsbild förändrats i och med corona och distansarbete? Hur hanterar du till exempel rollen som spindel i nätet då det mesta av jobbet sköts på distans? Hur håller du många virtuella bollar i luften på en gång?

Du som jobbar som kanslist, sekreterare, assistent, koordinator eller med liknande arbetsuppgifter - kom med på nätverksträff och diskutera den förändrade arbetsbilden, samt möjligheter och utmaningar som distansarbetet och förändrade arbetssätt medfört. Träffen ordas via Zoom och alla anmälda får en länk per e-post inför träffen. 

Anmäld dig här senast den 13 november.

Välkommen med och nätverka och byt erfarenheter med förbundskollegor!

Förbundsarenans nätverksträffar för förbundens alltiallon år 2020 ordnas som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi