Ungdomsnätverksträff: Aktuellt inom ungdomssektorn

25 November 2020 kl. 13.00–15.00

Välkommen med på nätverksträff för ungdomsarbete!

Många strukturella och finansiella förändringar har gjorts inom ungdomssektorn. Vad innebär dessa förändringar för ungdomsorganisationerna och den svenska ungdomsverksamheten?

Nätverksträffen inleds med att Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar och ger en lägesrapport kring ungdomssektorn som helhet. Under träffen diskuterar vi finansiering och de svenska organisationernas roll nu och framtiden, samt kompetenscentrens omstrukturering. Luckans utvecklingschef, Jessica Lerche kommenterar läget.

Hur ser det svenska ungdomsarbetet ut i framtiden och vilken är tredje sektorns roll? Kom med och diskutera med kollegor inom branschen.

Träffen ordnas online via Zoom och till alla anmälda skickas en Zoom-länk per epost. Anmäl dig här senast den 22 november.

Nätverksträffen ordas i samarbete med Allianssi och Luckan och riktar sig till personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå. Målgruppen är personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor inom en annan organisation, både inom svenskspråkiga organisationer och på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.

 Plats
Vid din dator

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi