Verksamhetsledarträff: Arbetsgivarbranding

09.02.2021 kl. 08.30 – 10.45

Hur lockar förbunden de mest kompetenta sökandena till lediga jobb? Hur kan förbunden jobba med att branda sig som arbetsgivare? Hur kan vi tillsammans arbeta för att få allt fler att intressera sig för att jobba i civilsamhällets organisationer?

Camilla Blomstedt, kommunikationschef på Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Patricia Wessman, administrativ chef/personalansvarig på FDUV berättar hur de jobbar för att lyfta fram sina förbund som lockande arbetsplatser och delar med sig av tips, tankar och erfarenheter kring temat. Välkommen med för att på en nätverksträff online byta erfarenheter kring arbetsgivarbranding. Träffen ordas via Zoom och alla anmälda får en länk inför träffen. 

Anmäl dig senast den 3 februari via denna länk.

Verksamhetsledarträffarna år 2021 ordnas som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator