Vårmöte

20 April 2021 kl. 13.00–15.00

Förbundsarenans medlemmar kallas till vårmöte tisdagen den 20 april 2021 kl. 13.00. Mötet hålls i Evy Björkman-rummet i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors, men det är också möjligt att delta på distans. På grund av epidemiläget uppmuntras mötesdeltagarna att delta på distans.

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden samt eventuella medlemsansökningar. Möteshandlingarna sänds per e-post till medlemsorganisationerna en dryg vecka före mötet. Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse två befullmäktigade representanter som har en röst var. Samverkande medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten. Fullmakter skickas in på förhand före mötet till mari.pennanen@forbundsarenan.fi.

Anmälningar till vårmötet görs här senast den 13 april.

Till dem som deltar på distans kommer en länk till Zoom-mötesrummet och noggrannare information per epost innan mötet. För att kunna delta på distans behöver deltagarna ha möjlighet att använda både bild och ljud, se närmare i Förbundsarenans Omröstnings- och valordning.

I samband med mötet delas vandringspriset till Årets förbund ut. Välkomna med på vårmöte!Plats
vid din dator/ SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors