Verksamhetsledarträff: varumärkesarbete

13.04.2021 kl. 13.00 – 15.15

Varumärken förknippas ofta med näringslivet, men på vilka sätt kan ideella organisationer använda sitt varumärke för att kommunicera sina värderingar?

Andreas Linderyd, FoU-ansvarig på Riksidrottsförbundet i Sverige (tidigare verksamhetskoordinator på Ideell Arena), har forskat i ämnet. Han presenterar utgående från sin doktorsavhandling (som hittas via denna länk) strategiskt varumärkesarbete i ideell verksamhet och lyfter genom exempel fram möjligheter och utmaningar.

Träffen ordnas på distans via Zoom. Vi diskuterar och delar erfarenheter kring temat.

Anmäl dig här senast den 7 april.

Träffen är riktad till verksamhetsledare men också andra personer som aktivt jobbar med organisationens kommunikation i förbund och centralorganisationer i Svenskfinland.

Nätverksträffarna för verksamhetsledare ordnas år 2021 som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
vid din dator