Informatörsträff: nyhetsbrev

02.06.2021 kl. 08.30 – 10.45

Hur når man ut till sin målgrupp via nyhetsbrev? Hur paketerar man innehåll och information på ett mottagarvänligt sätt?

Mia Smeds, senior kommunikationsrådgivare för Nordiska ministerrådet delar med sig av sin expertis inom kommunikation och i synnerhet processen av att skapa fungerande nyhetsbrev. Vi diskuterar även i mindre grupper trender kring nyhetsbrev, med fokus på både layout och innehåll.

Välkommen med och byt erfarenheter med andra informatörer och kommunikatörer inom tredje sektorn i Svenskfinland.

Träffen ordnas via Zoom och alla anmälda får en länk per e-post inför träffen.

Anmäl dig här senast den 28 maj.

Nätverksträffarna för förbundens informatörer och kommunikatörer ordnas år 2021 som en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator