Förbundens påverkare: samarbete med politiker

07.10.2021 kl. 13.00 – 15.15

Hur kan förbund samarbeta effektivt och målinriktat med politiker? Hur kan man som påverkare i ett förbund driva sina nyckelfrågor och ärenden genom samarbete med politiker? Vilken information behöver politiker och hur kan vi se till att de har relevant information så att de kan föra ärenden vidare?

Det sägs att de finlandssvenska förbunden borde agera mera proaktivt i stället för reaktivt. Men hur gör vi det rent konkret? Susanna Korpivaara, Managing Partner på Rud Pedersen, har bred erfarenhet av att arbeta med politiska ärenden på alla nivåer. Hon delar med sig av erfarenheter och tar upp vem vi ska knyta kontakter med och hur för att både kunna föra våra frågor framåt och också få information innan det är för sent att egentliga påverka. Vi diskuterar och delar erfarenheter.

Anmäl dig här senast den 30 september.

Träffen ordnas på G18, men det är också möjligt att följa med på distans. För att delta i diskussionen rekommenderar vi att du deltar på plats.

Nätverket Förbundens påverkare är ett nätverk för personer som arbetar med intressebevakning och påverkansarbete i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Nätverket finns för att erbjuda påverkare möjlighet att enkelt komma i kontakt med personer som arbetar med påverkansarbete inom andra finlandssvenska förbund.

Nätverksträffarna ordnas år 2021 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18/ vid din dator