Förbundsbarometern 2021 ges ut

15 September 2021 kl. 13.00–15.00

Digitalisering, förändringar gällande finansiering och andra sätt att engagera sig i viktiga ideella frågor. Samhället förändras, inte minst av den pågående pandemin. Så hur mår de finlandssvenska förbunden år 2021? Vilka är organisationernas behov, utmaningar och möjligheter i en tid präglad av coronapandemin?

Förbundsarenan har genom Förbundsrundan kartlagt sina medlemsorganisationer och deras behov och utmaningar. I Förbundsbarometern 2021 presenterar vi hur de finlandssvenska förbunden upplevt de senaste åren och vilka deras största utmaningar, möjligheter och behov är. Välkommen med för att höra mer!

Till alla anmälda skickas en länk till utgivningstillfället som ordnas via Zoom.

Ta del av resultatet via denna länk senast den 13 september.

Program

Hur ser det ut på förbundsfältet år 2021?

Hur står det till med Förbundsarenans medlemsorganisationer? Vilka är de största utmaningarna just nu och hur har pandemin påverkat förbundens verksamhet? Hur ser förbunden på Förbundsarenans verksamhet och betydelse? Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen presenterar resultaten av Förbundsrundan.

Förbundens bildningsarbete

Petri Salo, professor i pedagogik vid Åbo Akademi, samarbetar med SFV inom projektet Betydelsefull bildning på 2020-talet. Han lyfter fram aktuella trender och utmaningar gällande förbundens bildningsarbete på basen av svaren på Förbundsrundan.

Under utgivningstillfället får du också möjlighet att diskutera resultaten med representanter för andra förbund och fundera på din egen organisation i skenet av resultaten på Förbundsrundan.

Välkommen med!

Rapporten publiceras på nätet den 15.9 kl. 13.00 och kan sedan laddas ner.Plats
Vid din dator